We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Iti Rawiri talks about the sacrifice

Ngaati Tipa kuia Iti Rawiri speaks passionately about Princess Te Puea and Sir Robert Mahuta who sacrificed much to champion the raupatu cause.

Whakaekengia maatou ki runga i te whare moe tuatahi i tuu ai ki Te Awamaarahi tapaina raa ko Te Ohaaki o Te Puea. 

Naa ka noho mai reira, tooku nei moohiotanga he aahuatanga ngeera noo ngaa tuupuna nee, ka mau tonu i roto i taku ngaakau. 

Ka heke haere mai too taatou rangatira i rongo ana au i koorerotia ana te aahuatanga i whakahaerengia e Te Puea te poari whakatuungia ai eera aahuatanga. 

Kaaore nei taku hoa i heamana moo te poari. Ka tiimata nei a Te Kotahi ki te haere ki te mahi moo te taonga nei, i kite nei au i te toimahatanga o ngaa mahi o teenei tangata moo te iwi. 

Ka ringi ai te poo, nohongia ai te poo ngaa aahuatanga katoatanga i mahingia ai ngeera, ana, koinei ana mookai whai haere Hori maa, Wii maa i ngeera waa.

A, kua matemate ngeera e haere tonu nei i teenei rangi. Naa reira, ki ahau nei kua puta ngana wawata nei nee, kua tutuki ngaa wawata o Te Kotahi ehakee i te mea he wawata moona engari he wawata naanaa moo te kaupapa te kaupapa o te Kiingitanga.

Hei painga moo te iwi, hei painga moo ngaa mokopuna ka rongo. 

Koinei te tangi i roto i te ngaakau i teenei rangi, naa reira too taatou noho mai nei ko taatou inaianei, kei whea raatou maa i timata i teenei mahi? 

Kei konei te ariki hei haina i teenei taonga e whakatika ana tooku ngaakau te take ko toona tuupuna i a Taawhiao te haina tuatahi i teenei rangi koia.