We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

The history of Raupatu

Revered Tainui kaumatua Dr Tui Adams shares the history of the Kiingitanga movement and its attempts to address raupatu.

I timata teenei kaupapa raupatu mai raanoo te waa i hainahia ai Te Kotahitanga e te tuupuna, too taatou ariki, e Pootatau.

A muri anoo i teera, ana, i hui ngaa rangatira o te motu nei ki te haina i te Tiriti o Waitangi, a, kiihai roa kua kite ngaa kaumaatua nei te kaawanatanga e hanga ture ana, hei aha?, ana, hei tango i ngaa whenua o taatou tuupuna. 

Ana, ka awangawanga aa taatou tuupuna, naa, i te tau 1858 ka whakatuuria te kiingi tuatahi a Pootatau hei tiaki i ngaa whenua me eetahi anoo, engari, koia teenei te tiaki i ngaa whenua. Koia tonu te mana i runga i ngaa whenua, te kaikoorero moo ngaa whenua, too taatou tuupuna. 

Anaa, i te tau 1860 te tau ka mate a Pootatau ka tuu mai ko tana tamaiti ko Taawhiao, ana, ka timata anoo i teera te tiaki haere i ngaa whenua nei me te kite anoo i te ngaa whenua e ngaro haere ana. 

Tae rawa ake ki te tau 1863/4 kua piki tonu te paakeha ki roto i too taatou rohe, ki roto i too taatou whenua, ana, ka tae mai, ka ngaro ngaa marae nei Huiterangiora, O-Taawhao, Rangiaowhia, ana, Oraakau.

Matemate oo taatou tuupuna i konaa, koinaa te raupatu e koorerotia nei. Ana, te huarahi mai teenaa waa ki teenei waa, i takahia oo taatou ariki te haerenga o Taawhiao ki Ingarangi i te 1884 te tau, koia teera te tono ki a Wikitooria kia whakamanahia Te Tiriti, ana, kia whakahoki mai ngaa whenua i raupatuhia. 

Ake iho ki taku i reira, heoi anoo te koorero mai o ngaa kaikoorero e kore taa raatou whaawhaa mai i teeraa take engari maa te kawanatanga anoo utu rere nei, kei a raatou kee te mana.

Naa ka mate atu teena Kiingi, ana, ka tuu mai ko tana tamaiti, a Mahuta. Ana, ka kii a Mahuta 

“Haere taku Paapaa me oou taonga katoa, maaku anoo, maaku teetehi e kimi i muri i a koe.”

Heoi anoo, ka whai a Mahuta i te huarahi atu ki te whare paaremata ka pootihia ka uru a Mahuta ki te whare o roto. Ana, iwa tau ia ki te whare paaremata, a, i te mutunga iho ka puta mai ki waho, ana, te koorero o Mahuta. 

“I haere mai au ki teenei whare, i mahara ake au ko au te rangatira, engari kua kite au, ana, he rangatira anoo tooku. Noo reira ka hoki au ki te tumu tawhito o aku tuupuna raanoo”

Naa mahara anoo ki te koorero raa, haere taku paapaa me oou taumaha katoa maaku anoo teenei maaku e kimi i muri i a koe. 

Koinei raa, te huarahi i whaia ngaa kaumaatua nei moo te raupatu. Mate atu teenaa Kiingi, tuu mai ko Te Rata. 

Haere a Te Rata ki Ingaarangi, ana, ka koorero atu ki a Kiingi Hoori, ana, te koorero mai teeraa waa te taenga atu 

“E kore e taea te whiriwhiri too take naa te mea ko te ahi o te tiamana kua ngiha mai, ara, te pakanga tuatahi.”

Naa, hoki mai a Te Rata engari anaa me te wawata haere tonu te aahuatanga o te raupatu nei. 

Ana, ka tae mai ki ngaa waa o Tuumate kaumaatua maa, a Te Hurinui maa, oo taatou, he raarangi rangatira mai raanoo mai ki teenei waa, ko eenei naa ko Te Kotahi. Engari piripono tonu a Waikato, a Maniapoto hoki, anaa, koia teenei te aata tuu pai te raupatu.